Paco està jubilat i ha dedicat tota la seua vida a la venda ambulant i a la militància en l’asociacionisme gitano: “Els gitanos estem tolerats, però no acceptats”.