Joan va descobrir mentre estudiava que es podia construir emprant només materials naturals, com ara la palla de l’arròs. Així és com es va…