Com pot ser que un forat fet en una carta puga moure’s? No pot ser! Llevat que Nacho Diago utilitze la seua habilitat per a tornar a sorprendre’ns.