Les deformacions, el desgast i la mala pressió són els tres elements més importants a tindre en compte perquè els pneumàtics estiguen en òptimes condicions. És aconsellable canviar els pneumàtics abans dels 4 o 5 anys i revisar periòdicament que la pressió siga la correcta.