Una forta ventolera ha deixat a Butoni sense pastís. Les feretes ens canten sobre els diferents vents que se'l poden haver emportat. Si veus…