Presentat per Juli Mira, aquest programa s'endinsa en àrees del món científic i tecnològic que estan canviant el present i prometen revolucionar el futur.…