Es consuma el trencament del Domènech amb López Campos. Ell rep de Raúl les armes per a acabar amb Robert qui, pel seu costat…