Després de l'amenaça sobre Narcís, Blai i don Joaquim esperen un moviment favorable que els pose a tir a López Campos. Per a açò…