Carolina Ferre i Eduard Forés fan les vesprades més entretingudes amb música i amb les històries més pròximes.