Després dels casos de corrupció que s'estan investigant, quines són les principals amenaces de la competició en el nivell més alt? Què fan les…