La tecnologia actual ja permet, d'una manera relativament senzilla i accessible, posar qualsevol cosa en boca de qualsevol persona. Els avanços tecnològics han dotat…