Dels 113 habitants censats el 2018, actualment a Xodos només viuen 43 persones, i 12 més a les masies. Al poble hi ha molt…