Seguint les instruccions de Malware i Spam, Net dibuixa un pardal molt especial. Tan especial... que no serà un pardal, sinó una rata penada.