Els Delgado esperen el diagnòstic d’Arnau. Roman i Anna han d’afrontar el moment de revelar-li a Remei l’amenaça que el projecte de Roman suposa per al mercat. Nuri descobreix que Libert es va apropiar del treball de Sílvia per a l’exposició. El premi de loteria comença a convertir-se en un problema per a Berta. Irene es qüestiona si coneix com és Lucas realment.