El mític Bar Torino va vore náixer una institució centenaria com és el València CF. D’eixos origens fins la conversió en societat anònima esportiva…