Un capítol per a descobrir-vos, per conèixer quines parts del vostre cos vos exciten, quins canvis corporals teniu davant un estímul eròtic, un estímul…