Eu sempre me pregunto, como adulto, se é posible cambiar ou se abonda con xustificarse dicindo "as cousas son así" ou "eu son así". É ese un bo comezo... Patricia Abeleiras descúbrenos como unha mesma realidade se pode ver desde diferentes puntos de vista.