Neste capítulo da serie “Libro de Familia”, Manuel séguelle dando voltas á idea de deixar a granxa, polo que Freire intenta falar con el para reconducir a situación, pero, en cambio, Tomás é moito máis duro e pensa que é o mellor para a sociedade. Sara a Deli tamén están preocupadas pola situación dos seus homes e intentan mediar.     Por outro lado, o baixo nivel amosado polos alumnos tras os exames de Lupe van facer que Laura estea máis enfadada con Óscar. Lupe non lle conta a este toda a verdade sobre...