Freire está ao límite das súas forzas. O enfrontamento co seu fillo estalle minando. Ademais, ao tentaren manterse á marxe das supostas xestións de Pedro para evitar a construción do encoro, está disposto a renunciar ao seu patrimonio para sufragar os gastos que supón a defensa para evitar a asolagación de Santalla. Ainda que a súa familia quede sen nada. A terra que lle viu nacer está a piques de desaparecer baixo as augas e é unha idea que o indiano non pode soportar. Non lle vai a resultar nada fácil ...