Benigno Campos, que se apunta a todo, está hoxe disposto a facer viaxar os “Larpeiros” a través d...