Índice de contidos 00:00 XVII Xornadas técnicas de vacún de leite de SERAGRO 13:47 Conservas vexetais María Tola 20:38 Xornadas de vacún de carne