Unha edición especial centrada no Día dos Namorados e no mes do amor, con Rosana e Orlando como prot