Índice de contidos 00:00 Cabeceira das 9.00 horas 04:45 Conexión coa Radio Galega 25:09 O tempo 35:37 Deportes 45:17 O tempo